Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Szczegóły o przechowywanych plikach cookies znajdziesz na stronie „Polityka prywatności”.
Dowiedz się więcej.

Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - roboty budowlane

 

Znak sprawy: CP.IV-203-01/2012

Tarnów, 25 czerwca 2012 r.

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na: „Ocieplenie wełną mineralną ścian i dachu sali koncertowej od wewnątrz” - Numer sprawy :  CP.IV-203-01/2012

 

            Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na: „Ocieplenie wełną mineralną ścian i dachu sali koncertowej od wewnątrz” - Numer sprawy :  CP.IV-203-01/2012, wybrano ofertę: Grzegorz Dziedzic prowadzący działalność gospodarczą pn. Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Dziedzic, 33-100 Tarnów,
ul. Kościuszki 55
za cenę brutto: 184 784,67 zł.

 

Ponadto Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna zgodnie z art. 92 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177
z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w/w oferta była jedyną jaka została złożona w przedmiotowym postępowaniu a tym samym uzyskała w kryterium wyboru jakim była cena 100 pkt.

 

W postępowaniu nie zostały odrzucone jakiekolwiek oferty, jak również
nie wykluczono jakiekolwiek wykonawcy.

 

Uwzględniając regulacje wynikające z art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczające zawarcie umowy przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy termin zawarcia umowy zostaje ustalony na dzień 29.06.2012  r. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez wykonawcę, w terminie 3  dni od dnia podpisania umowy w formie określonej w SIWZ.